20 éves az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság

Az 1996-ban alakult civil szervezet 20. jubileumán a 9. Őszi szent Erzsébet Napok keretében 2016. november 17-én, Szent Erzsébet halálának emléknapján, és a világegyházban ünnepelt napján szentmisét mutattak be a várkápolnában a Társaság tagjaiért, azok családtagjaiért, a szervezet munkáját az elmúlt 20 évben segítő támogatókért, és az elhunyt Társasági tagokért. A szentmisét Ft. Papler Pál pálházai plébános mutatta be. Homíliájában emlékeztette a jelenlévőket az irgalom fontosságára, a Szent Erzsébet által bejárt életút tovább vitelére.

A szentmisét követően került sor a Szent Erzsébet díj átadására. 2016-ban a Sárospatak Város Önkormányzata által adományozott díjat Szabó Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület főgondnoka kapta. A díjat november 17-én vehette át Aros János polgármester úrtól. Szabó Dániel köszönő szavaiban hálát adott Istennek a kegyelmekért, hogy élete során mindig kapott lehetőséget emberi életek, sorsok támogatására elsősorban az Isten felé vezető úton. A testvéri szeretet megélésének különleges lehetőségeként tekintett erre az alkalomra is.

A díjátadást követően Ft. Bereczkei Miklós plébános atya megemlékezett a 20 éves Árpád-házi Szent Erzsébet társaságról. Méltatta a Társaság elmúlt 20 évben végzett munkáját, megemlékezett az elhunyt tagokról, köszöntötte a szentmisén jelenlévő tagokat.

A meghitt, bensőséges ünnepi alkalmon a sárospataki bazilika kórusa énekelt.