Az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság 2024. 01. 03-i elnökségi határozata a Társaság ruhatárából történő ruhakölcsönzésről

A Társaság ruhatárából 2024. 01. 08-től a következő feltételek mellett lehet öltözékeket kölcsönözni:

2000 Ft  hozzájárulás + 10 000 Ft kaució öltözékenként.

A ruhákat Spisákné Barati Beatrix adja ki és veszi vissza, előre egyeztetett időpontban

(az alábbi telefonszámon elérhető: +36 20 933 59 43).

A Szent Erzsébet Ház dolgozói nem foglalkoznak ruhakölcsönzéssel. A kaució az öltözék visszaadásakor abban az esetben jár vissza teljes összegben, ha az öltözék abban az állapotban kerül vissza (tisztán, hiánytalan tartozékokkal, ruhazsákkal és vállfával), ahogy elvitték.

Az intézkedés oka az, hogy Társaságunk nem rendelkezik alkalmazottal, erre sem anyagi, sem emberi forrásunk nincs. A ruhák állapota pedig egyre romlik, a tisztításon kívül javítási munkák is sok öltözéknél szükségessé váltak. Tagjaink és önkéntes segítőink az elmúlt évben nagy erőfeszítések árán tudták pünkösdre kölcsönözhetővé tenni az állományt, és jelenleg is dolgoznak azon, hogy az amortizáció ne növekedjen.

Az intézkedés nem vonatkozik a társasági köpenyek ünnepélyes alkalmakkor történő viselésére (ez általában nem is kölcsönzés, mert a helyszínen osztjuk ki), illetve a pünkösdi jelmezes felvonulásra, hiszen erre jött létre a ruhatár, de a hiánytalan visszaszolgáltatás itt is feltétel. Az esetleges károk polgári peres úton, vagy peren kívüli megegyezéssel megtérítendők.

Az iskolai csoportos kölcsönzések esetében a Szent Erzsébet életét, korát bemutató előadásokhoz a ruhát ingyen biztosítjuk – támogatást elfogadunk -, de kauciót itt is kérünk, és csak előre egyeztetett időpontban lehet őket elvinni és visszaadni.

Az elmúlt év kölcsönzéssel kapcsolatos tapasztalatai alapján szükségesnek tartottuk ezen intézkedés meghozatalát.

Sárospatak, 2024. 01. 03.

Az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság elnöksége nevében Révész Kornél elnök