Elnökségi ülés a Kárpátaljának szánt adományok elosztásáról

A Magyar Koronaőrök Egyesülete az augusztus 20-i állami ünnepséghez kapcsolódóan Hercegkút, Tolcsva, Sátoraljaújhely és Sárospatak településeken gyűjtést rendeztek kárpátaljai magyarság megsegítésére. Az összegyűlt adományokat a sárospataki augusztus 20-i ünnepi megyei közgyűlés alkalmával átadták az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaságnak, hogy azt eljuttassa Kárpátaljára. A támogatás sorsáról 2015. szeptember 8-án az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság elnökségi ülésén a jelen lévő tagok (dr. Szabó Irén, Csetneki Zsuzsa, Jósvainé dr. Dankó Katalin és Kelecseny Mónika) egybehangzó véleménye alapján az alábbi javaslatot fogalmazták meg:

A felajánlott összeg a három történelmi egyház, a római katolikus, a görögkatolikus és a református egyház között egyenlően kerül szétosztásra. A Társaság megkeresi a három felekezet képviselőit és az ő javaslataik alapján intézményeket és magánszemélyeket támogat.

A gyűjtés eredményes volt, hiszen a sárospataki önkormányzat által tett felajánlással, valamint az augusztusban Pro Urbe díjjal kitűntetett Sándor József felajánlásával együtt 600 000 Ft gyűlt össze.

Ezúton is köszönjük minden magánszemély és intézmény támogatását, akik adományukkal hozzájárultak a határon túli magyarok támogatásához.