J. Horváth Tamás emlékére

Kedves Társasági Tagok!

Tegnap este kaptuk a hírt, hogy Társaságunk egyik alapító tagja J. Horváth Tamás, hosszú betegség után, szentségekkel megerősítve visszatért Teremtőjéhez. Felesége Hanna, végig mellette volt és otthonukban segítette az egyre nehezebbé váló öregség és betegség napjaiban.

Hálával gondolunk mindkettőjükre, és búcsúzunk Tamástól.

Társaságunk, a pataki és magyarországi Árpád-házi Szent Erzsébet tisztelet nagyon sokat köszönhet J. Horváth Tamásnak. Ő volt az, aki kezdeményezte és fáradhatatlanul ösztönözte a Magyarország virága című forráskötet megjelenését. Ő állította össze a kötet anyagát, fordított is, és összefogta a fordításban résztvevőket. Ez a kötet tudósokat és közembereket egyaránt inspirált. Nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Szent Erzsébetről alkotott képünk túlléphetett a jámbor sematikusságon, és a mai emberrel is párbeszédben álló fiatal nőként állhat előttünk.

J. Horváth Tamásnak köszönhetjük a Pünkösdi Szent Erzsébet misztériumjátékunk szövegét. Ő kutatta elő azt az ónémet nyelven írt un. Weinhauseni balladát, aminek elkészíttette az mai német fordítását, majd személyesen ültette át magyar nyelvre. Ez a szöveg hangzik el minden év pünkösdvasárnapján, Sárospatak terein.

Publikációkban, és máltai lovagként számos előadásban adott hírt mindezekről.

Amíg egészsége engedte éveken keresztül Hannával együtt Patakon töltötték a pünkösdi hétvégéket. Személyes jelenlétükkel sokféle módon támogatták a Társaságunk munkáját, amit nehéz lenne részleteiben számba venni.

Köszönettel és hálával búcsúzunk Tamástól.

„Adj Urunk tőlünk elköltözött Tamás szolgádnak boldog nyugalmat, és készíts neki örök emléket!”

A sárospataki bazilikában gyászmisét fogunk kérni, melynek időpontjáról értesítést küldünk.