A Szent Erzsébet kovásza lelki programokról

Az idei évben, az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság megújulása keretében útjára indult a Szent Erzsébet kovásza című lelki program. Célunk, hogy a társaságunk megújuljon, felkutassuk a gyökereinket, döntsünk a további arculatunkról és a tisztújításról is.

Első összejövetelünket márciusban tartottuk, amikor Lukács 13, 6-9.  evangéliumára támaszkodva felvázoltuk a társaság szerkezetét, az evangéliumban olvasható fügefa ábrázolásával, megjelenítve gyümölcseinket, gyökereinket és lehetőségeinket. 
Második alkalommal, amit most áprilisban tartottunk, témánk Lukács 10, 38-42.  vagyis a  Márta-Máriáról szóló példabeszéd kibontása volt a téma. Kiteljesedett a gondolat, hogy a megújulás, lehetetlen imádságos lelkület és imaélet nélkül.
A jelenlévő tagok és érdeklődők határozott kérésére programunk bővül, így az évi betervezett négy alkalom helyett, havi összejöveteleket tartunk.
Szerettel várunk továbbra is minden társasági tagot és érdeklődőt!