Szent Erzsébet vár(os)ában

December elején Eisenachban járt Sárospatak város delegációja. Az alábbiakban Feczkó Ágnes beszámolója olvasható.

Sárospatak város delegációja 2016. december 1-4 között testvérvárosába, Eisenachba látogatott. A Szent Erzsébet vallási és kulturális örökségét ápoló sárospataki szervezetek számára ez a németországi kapcsolat a legfontosabb, hiszen Sárospatak szülötte négyéves korától ott élt, életének kiemelkedő történései a thüringiai várhoz, városhoz kötik, így ennek a partneri kapcsolatnak ma is élő folytatása számunkra kiemelkedő jelentőségű. Ezért is volt nagy lehetőség, hogy ezúttal a küldöttség tagjai között az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság és a Szent Erzsébet Út Alapítvány képviselője is ott lehetett.

A 4 napos úton hatan vettünk részt. Az önkormányzatot Szvitankó Tamás, a Humán Bizottság vezetője képviselte, aki egyben a küldöttség vezetője is volt. A sárospataki Református Egyház nevében az általános iskola, a „Kisrefi” tagintézmény-vezetője, Timáriné Király Sarolta valamint Timári István a Nagykönyvtár munkatársa vett részt az úton, míg a Szent Erzsébet tiszteletén munkálkodó két civil szervezetet Pavlics Tamás és jómagam képviseltük. A delegációt Klencz János szállította az önkormányzat kisbuszával.

Utunknak kettős célja volt: egyrészt viszonoztuk Katja Wolf eisenachi főpolgármester asszony nyári sárospataki útját, másrészt a reformáció 500. évfordulója előtt, az előkészítő látogatás célja az volt, hogy miként vehetne részt Sárospatak az eisenachi programokban.

Vendéglátóink a rendelkezésre álló rövid időt – hiszen a 4 napból kettő csak utazással telt - igen tartalmasan töltötték meg számunkra. Megérkezésünk estéjén munkavacsorával indítottuk az ismerkedést, melyen az elmúlt időszak örömteli eseményeinek és nehézségeinek a megvitatására került sor, valamint az elkövetkező 2-3 éves időszak együttműködési területeiről folytattunk eszmecserét Heike Apel önkormányzati konzultánssal és Kis Sándorral, aki immár három évtizede, Eisenachban élő magyarként a sárospataki testvérvárosi kapcsolat referense. Mint ilyen, feleségével, Elvirával együtt elengedhetetlen részt (fordítás, kapcsolattartás, programszervezés) vállaltak vendégfogadásunkban. Munkájuk eredményeként a következő két napon német precizitással szervezett kulturális programok sora várt minket. Két nap alatt láthattuk a Luther Házat, a Bach Házat, a Thüringiai Múzeumot, az Automobil Múzeumot, a Szent György katedrálist és a Szent Erzsébet templomot, Wartburg várát, valamint körbevezettek az Ernst Abbé Gimnáziumban és látogatást tettünk a hagyományos téltemető karnevált szervező Sommergewinn Egyesületnél is, és természetesen találkozhattunk minden felkeresett hely képviselőjével is.

A búcsúvacsorára főpolgármester asszony látott vendégül bennünket, melyen tapasztalatainkról és azokról a terveinkről érdeklődött, amelyek a jövőben az együttműködés kereteit kitölthetnék.

A két szervezet rövid bemutatását követően, a magunk részéről két témát javasoltunk:

1) kassai partnereinkkel folyamatban van egy Szent Erzsébet tisztelete Kassán / Sárospatakon kiállítás tervezése, amit cserekiállításként képzelünk el. Egy ugyanilyen terv megvalósulhatna az eisenachi múzeummal közösen is.

2) a folyamatosan napirenden tartott terveink közül kiemeltük az Európai Szent Erzsébet Kulturális Út tervét, amiben a város és személyesen főpolgármester asszony támogatását is kértük.

Mindkét ötletünket jónak tartotta, amelyek megvalósulásában nekik is érdemes aktív részt vállalni; a kapcsolatépítés következő állomásainak pedig 2017-ben az Eisenachban megrendezésre kerülő 117. német túratalálkozót, és a reformáció 500. évfordulójának emlékünnepét javasolta, aminek a keretében lehetőséget biztosítanának arra is, hogy Sárospatak bemutathassa nevezetességeit, kulturális örökségét Luther „kedves városában”.