Tisztújító közgyűlést tartott az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság

2017. március 6-án Tisztújító közgyűlést tartott az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság. A közgyűlésre az Alapszabályban rögzített 4 éves ciklus leteltével került sor.

Dr. Szabó Irén köszöntőjében elmondta, hogy ez az alkalom a Társaság életében korszakváltó tisztújítás, hiszen nem csak a Társaságot 16 éve vezető elnök, hanem a több ciklus óta tisztséget betöltő elnökségi tagok is visszavonulnak a Társaság éléről, átadva helyüket egy új, fiatalabb generációnak.

A tisztújítás eredményeként az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság munkáját az elkövetkező négy évben a megújult elnökség irányítja, melynek tagjai:Lastóczkiné Kájel Gabriella elnök

Feczkó Ágnes alelnök

Kelecseny Mónika ügyvezető elnök

Dr. Kelemen Judit elnökségi tag

Kőszeginé Rácz Katalin elnökségi tag

Dr. Szabó Rita elnökség tag

Szabóné Tóth Zsuzsa elnökségi tagAz ellenőrző bizottság tagjai:

Plósz Bertalanné elnök

Poncsák Ferenc

Urbanovics JánosnéA tisztújítás mellett a közgyűlés másik fontos feladata a Társaság 2016. évi egyszerűsített pénzügyi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének megbeszélése és elfogadása volt. A beszámolót és az ellenőrző bizottság jelentését a közgyűlés 37 igen szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta.A Társaság elmúlt 20 évének tevékenységét sokféle formában, de mindig Szent Erzsébet személye inspirálta. Kívánjuk, hogy az új elnökség az előttük álló feladatok, kihívások során mindig tudjon erőt, és iránymutató támaszt találni Szent Erzsébet személyében.