Tisztújító közgyűlést tartott az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság

2017. március 6-án Tisztújító közgyűlést tartott az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság. A közgyűlésre az Alapszabályban rögzített 4 éves ciklus leteltével került sor.

Dr. Szabó Irén köszöntőjében elmondta, hogy ez az alkalom a Társaság életében korszakváltó tisztújítás, hiszen nem csak a Társaságot 16 éve vezető elnök, hanem a több ciklus óta tisztséget betöltő elnökségi tagok is visszavonulnak a Társaság éléről, átadva helyüket egy új, fiatalabb generációnak.

A tisztújítás eredményeként az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság munkáját az elkövetkező négy évben a megújult elnökség irányítja, melynek tagjai:


Lastóczkiné Kájel Gabriella elnök
Feczkó Ágnes alelnök
Kelecseny Mónika ügyvezető elnök
Dr. Kelemen Judit elnökségi tag
Kőszeginé Rácz Katalin elnökségi tag
Dr. Szabó Rita elnökség tag
Szabóné Tóth Zsuzsa elnökségi tag

Az ellenőrző bizottság tagjai:
Plósz Bertalanné elnök
Poncsák Ferenc
Urbanovics Jánosné

A tisztújítás mellett a közgyűlés másik fontos feladata a Társaság 2016. évi egyszerűsített pénzügyi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének megbeszélése és elfogadása volt. A beszámolót és az ellenőrző bizottság jelentését a közgyűlés 37 igen szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta.

A Társaság elmúlt 20 évének tevékenységét sokféle formában, de mindig Szent Erzsébet személye inspirálta. Kívánjuk, hogy az új elnökség az előttük álló feladatok, kihívások során mindig tudjon erőt, és iránymutató támaszt találni Szent Erzsébet személyében.